Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Gr?p Llywio wedi'i sefydlu i sicrhau dull cyson ledled yr Awdurdod o ran cynnal gwasanaethau a blaenoriaethu adnoddau pan fydd unrhyw ddigwyddiad mawr yn cael effaith andwyol ar gymunedau’r Fwrdeistref Sirol. Bydd y Bwrdd yn arwain ym maes cynllunio parhad busnes yn ystod y cyfnod sy'n dilyn yn syth ar ôl y digwyddiad, a bydd yn parhau i fonitro cynnydd y cam(au) gweithredu cysylltiedig a gytunwyd yn rhan o'r cynllun adfer a bennwyd gan y Bwrdd.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Hannah Williams - Uned Busnes y Cyngor. 01443 424062