Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor bellach wedi'i gynnwys yn y Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant, yntau'n eitedd yn rhinwedd ei swyddogaeth yn Bwyllgor Troseddau ac Anhrefn y Cyngor.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Ms Karyl May. 01443 424110