Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliadau â Safleoedd) yn cwrdd yn rheolaidd i benderfynu ar geisiadau am ganiatad cynllunio, ac ystyried materion ynghylch cadw coed a gwrychoedd, a chamau gorfodi materion cynllunio.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Jess Daniel - Uned Busnes y Cyngor - Gwasanaethau Llywodraethol. 01443 424110