Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Panel yn ystyried ceisiadau gan weithwyr am ymddeol yn gynnar o'u gwirfodd neu golli swyddi gwirfoddol.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Marc Jones - Swyddog Gwasanaethau Democrataidd. 01443 424102