Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn cydlynu gwaith y pedwar Pwyllgor Craffu'r Cyfadrannau.  Yn ogystal â hyn, mae'n cyflawni swyddogaeth trosolwg a chraffu mewn perthynas â phob thema drawsbynciol 'y Cyngor cyfan' sy'n berthnasol i gylchoedd gorchwyl y pedwar Pwyllgor Craffu'r Cyfadrannau.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Julia Nicholls - Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd. 01443 424098