Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Fe fydd y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu yn cwrdd yn rheolaidd i benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio ac i drafod materion sy'n ymwneud â chadw coed, gwrychoedd, a gorfodi materion cynllunio

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Jess Daniel - Uned Busnes y Cyngor - Gwasanaethau Llywodraethol. 07385401877