Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Craffu ar faterion Plant a Phobl Ifainc yn gyfrifol am graffu ar wasanaethau cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifainc yn y Fwrdeistref Sirol.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Claire Hendy - Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd. 07385 086 169