Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Penodiadau yn argymell i'r Cyngor pwy i'w benodi yn Bennaeth y Gwasanaethau Taledig, ac yn Brif Swyddogion, ac ame'n penodi Cyfarwyddwyr yr Uwchadrannau.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Julia Nicholls - Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd. 01443 424102