Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae Aelodau o Bwyllgor y Cabinet ar gyfer Parc Coffa Ynysangharad, yn gweithredu ar ran yr Awdurdod Gweithredol fel Ymddiriedolwr Corfforaethol ar gyfer Parc Coffa Ynysangharad.  Mae'r Pwyllgor yn ystyried pob mater mewn cysylltiad â defnydd a datblygiad y Parc yn y dyfodol, a gwarchod amcanion yr Ymddiriedolaeth.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Emma Wilkins - Uned Busnes Rheoleiddiol a Gweithredol. 01443 424110