Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn gr?p trawsbleidiol cyfeiriol ar gyfer Pwyllgor y Cabinet ar faterion Rhianta Corfforaethol, ac mae'n gweithredu fel hyrwyddwr ar gyfer Plant mewn Angen a Phlant sy'n Derbyn Gofal.  Mae'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol yn cyfarfod bob deufis.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Hannah Williams - Uned Busnes y Cyngor - Gwasanaethau Llywodraethol. 01443 424062