Yn bresennol

Presenoldeb Y Cynghorydd Wendy Lewis

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Wendy Lewis
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 26   96%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   4%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Wendy Lewis
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
05/07/2021, 16:00 Cyfarfod y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ,05/07/2021, 16:00 Yn bresennol
26/05/2021, 15:00 Cyngor ,26/05/2021, 15:00 Yn bresennol
26/05/2021, 17:00 Cyngor ,26/05/2021, 17:00 Yn bresennol
30/06/2021, 16:00 Cyngor ,30/06/2021, 16:00 Yn bresennol
30/06/2021, 17:00 Cyngor ,30/06/2021, 17:00 Yn bresennol
14/07/2021, 17:00 Cyngor ,14/07/2021, 17:00 Yn bresennol
29/09/2021, 17:00 Cyngor ,29/09/2021, 17:00 Yn bresennol
20/10/2021, 17:00 Cyngor ,20/10/2021, 17:00 Yn bresennol
24/06/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,24/06/2021, 15:00 Yn bresennol
22/07/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,22/07/2021, 15:00 Yn bresennol
12/08/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,12/08/2021, 15:00 Yn bresennol
Private meeting, 24/08/2021, 15:00 Disgwyliedig
26/08/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,26/08/2021, 15:00 Yn bresennol
02/09/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,02/09/2021, 15:00 Yn bresennol
16/09/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,16/09/2021, 15:00 Yn bresennol
07/10/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,07/10/2021, 15:00 Yn bresennol
21/10/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,21/10/2021, 15:00 Disgwyliedig
07/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,07/07/2021, 10:00 Yn bresennol
03/08/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,03/08/2021, 10:00 Yn bresennol
24/08/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,24/08/2021, 10:00 Yn bresennol
05/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,05/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
12/05/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,12/05/2021, 17:00 Yn bresennol
15/06/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,15/06/2021, 17:00 Yn bresennol
05/07/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,05/07/2021, 17:00 Yn bresennol
16/07/2021, 14:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,16/07/2021, 14:00 Yn bresennol
Private meeting, 19/07/2021, 14:30 Disgwyliedig
21/09/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,21/09/2021, 17:00 Yn bresennol
12/10/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,12/10/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/05/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu (Troseddau ac Anhrefn) ,17/05/2021, 17:00 Yn bresennol
04/05/2021, 17:00 Pwyllgor Trwyddedu ,04/05/2021, 17:00 Yn bresennol
06/07/2021, 17:00 Pwyllgor Trwyddedu ,06/07/2021, 17:00 Yn bresennol
04/05/2021, 16:30 Pwyllgor Trwyddedu 2003 ,04/05/2021, 16:30 Yn bresennol