Yn bresennol

Presenoldeb Y Cynghorydd Shelley Rees-Owen

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Shelley Rees-Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:19
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   47%
Cafwyd Ymddiheuriad:10   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   53%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Shelley Rees-Owen
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
12/07/2021, 10:00 Bwrdd Rhianta Corfforaethol ,12/07/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
13/09/2021, 10:00 Bwrdd Rhianta Corfforaethol ,13/09/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/10/2021, 10:30 Bwrdd Rhianta Corfforaethol ,12/10/2021, 10:30 Cafwyd Ymddiheuriad (Ymrwymiadau Gwaith)
05/07/2021, 16:00 Cyfarfod y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ,05/07/2021, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad
26/05/2021, 15:00 Cyngor ,26/05/2021, 15:00 Yn bresennol
26/05/2021, 17:00 Cyngor ,26/05/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/06/2021, 16:00 Cyngor ,30/06/2021, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/06/2021, 17:00 Cyngor ,30/06/2021, 17:00 Yn bresennol
14/07/2021, 17:00 Cyngor ,14/07/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
29/09/2021, 17:00 Cyngor ,29/09/2021, 17:00 Yn bresennol
20/10/2021, 17:00 Cyngor ,20/10/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/06/2021, 14:00 Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol ,21/06/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad (Ymrwymiadau Gwaith)
27/09/2021, 14:00 Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol ,27/09/2021, 14:00 Yn bresennol
20/07/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad ,20/07/2021, 17:00 Yn bresennol
08/09/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad ,08/09/2021, 17:00 Yn bresennol
21/07/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc ,21/07/2021, 17:00 Yn bresennol
22/09/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc ,22/09/2021, 17:00 Yn bresennol
13/10/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc ,13/10/2021, 17:00 Yn bresennol
29/06/2021, 16:00 Pwyllgor Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Addysg Lleol ,29/06/2021, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad (Ymrwymiadau Gwaith)
16/07/2021, 14:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,16/07/2021, 14:00 Disgwyliedig