Yn bresennol

Presenoldeb Y Cynghorydd Maureen Webber

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Maureen Webber
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 27   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Maureen Webber
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
29/04/2021, 10:30 Cabinet ,29/04/2021, 10:30 Yn bresennol
17/06/2021, 10:30 Cabinet ,17/06/2021, 10:30 Yn bresennol
24/06/2021, 10:30 Cabinet ,24/06/2021, 10:30 Yn bresennol
20/07/2021, 11:00 Cabinet ,20/07/2021, 11:00 Yn bresennol
21/09/2021, 11:00 Cabinet ,21/09/2021, 11:00 Yn bresennol
23/09/2021, 11:00 Cabinet ,23/09/2021, 11:00 Yn bresennol
04/10/2021, 11:00 Cabinet ,04/10/2021, 11:00 Yn bresennol
18/10/2021, 10:00 Cabinet ,18/10/2021, 10:00 Yn bresennol
26/05/2021, 15:00 Cyngor ,26/05/2021, 15:00 Yn bresennol
26/05/2021, 17:00 Cyngor ,26/05/2021, 17:00 Yn bresennol
30/06/2021, 16:00 Cyngor ,30/06/2021, 16:00 Yn bresennol
30/06/2021, 17:00 Cyngor ,30/06/2021, 17:00 Yn bresennol
14/07/2021, 17:00 Cyngor ,14/07/2021, 17:00 Yn bresennol
29/09/2021, 17:00 Cyngor ,29/09/2021, 17:00 Yn bresennol
20/10/2021, 17:00 Cyngor ,20/10/2021, 17:00 Yn bresennol
14/06/2021, 10:00 Grŵp Llywio'r Cabinet ar Faterion yr Hinsawdd ,14/06/2021, 10:00 Yn bresennol
30/09/2021, 09:30 Gweithgor y lluoedd arfog ,30/09/2021, 09:30 Yn bresennol
11/05/2021, 14:30 Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo ,11/05/2021, 14:30 Yn bresennol
07/07/2021, 09:45 Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo ,07/07/2021, 09:45 Yn bresennol
11/08/2021, 10:00 Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo ,11/08/2021, 10:00 Yn bresennol
14/09/2021, 13:00 Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo ,14/09/2021, 13:00 Yn bresennol
16/07/2021, 10:00 Pwyllgor Cyd-gysylltu â'r Gymuned ,16/07/2021, 10:00 Disgwyliedig
28/09/2021, 10:00 Pwyllgor Cyd-gysylltu â'r Gymuned ,28/09/2021, 10:00 Disgwyliedig
13/05/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a Materion Cyfansoddiadol ,13/05/2021, 14:00 Yn bresennol
07/07/2021, 10:00 Pwyllgor Penodiadau ,07/07/2021, 10:00 Yn bresennol
Private meeting, 19/07/2021, 14:30 Disgwyliedig
10/05/2021, 17:00 Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd ,10/05/2021, 17:00 Yn bresennol
29/06/2021, 15:00 Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd ,29/06/2021, 15:00 Yn bresennol
Private meeting, 06/09/2021, 16:00 Disgwyliedig
06/09/2021, 17:00 Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd ,06/09/2021, 17:00 Yn bresennol
27/09/2021, 17:00 Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd ,27/09/2021, 17:00 Yn bresennol