Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Grŵp Llywio'r Cabinet ar Faterion yr Hinsawdd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Grŵp Llywio'r Cabinet ar Faterion yr Hinsawdd

Mae Gr?p Llywio'r Cabinet wedi'i sefydlu i sicrhau dull gweithredu cyson ledled yr Awdurdod o ran materion newid yn yr hinsawdd, ac i sicrhau y bydd y Cyngor yn dod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030. Bydd aelodau'r gr?p yn gosod cyfeiriad strategol a byddan nhw'n ystyried unrhyw bolisïau lleol ynghylch newid yn yr hinsawdd a materion cysylltiedig.