Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu (Troseddau ac Anhrefn).

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trosolwg a Chraffu (Troseddau ac Anhrefn)

Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor bellach wedi'i gynnwys yn y Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant, yntau'n eitedd yn rhinwedd ei swyddogaeth yn Bwyllgor Troseddau ac Anhrefn y Cyngor.