Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle).

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle)

Bydd y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliadau â Safleoedd) yn cwrdd yn rheolaidd i benderfynu ar geisiadau am ganiatad cynllunio, ac ystyried materion ynghylch cadw coed a gwrychoedd, a chamau gorfodi materion cynllunio.