Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Gyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Gyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf

Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), 2015 ac ar ystyried gofynion Adran 58 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru), 2011 a chanllawiau statudol cysylltiedig, mae Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar y cyd wedi cael ei sefydlu. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys Aelodau etholedig o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i graffu ar waith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf.

 

Aelodaeth:

Mae Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar y cyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn cynnwys 10 Aelod etholedig (5 o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a 5 o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful). Mae'r aelodau wedi'u nodi isod:-

 

Rhondda Cynon Taf:

Y Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol G. Caple (Cadeirydd), J. Bonetto, w. Jones, A. Fox a A. Cox.

 

Merthyr Tudful:

Y Cynghorwyr Bwrdeistref Sirol D. Isaac (Is-Cadeirydd), d. Sammon, K. Gibbs, J. Davies a T. Skinner.