Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Gwasanaeth Addysg ar y Cyd - Consortiwm Canolbarth y De.

Gwybodaeth ynghylch Gwasanaeth Addysg ar y Cyd - Consortiwm Canolbarth y De

Mae Consortiwm Canolbarth y De wedi cael ei sefydlu er mwyn i awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth ar gyfer darparu gwasanaethau Addysg ar ran Cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.