Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn cydlynu gwaith y pedwar Pwyllgor Craffu'r Cyfadrannau.  Yn ogystal â hyn, mae'n cyflawni swyddogaeth trosolwg a chraffu mewn perthynas â phob thema drawsbynciol 'y Cyngor cyfan' sy'n berthnasol i gylchoedd gorchwyl y pedwar Pwyllgor Craffu'r Cyfadrannau.