Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Addysg Lleol.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Addysg Lleol

Mae'n gweithredu swyddogaeth yr Awdurdodau Addysg Lleol mewn perthynas â phenodi/diswyddo llywodraethwyr ysgol, boed yn barhaol neu dros dro.