Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trwyddedu.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trwyddedu

Mae'n gweithredu swyddogaeth y Cyngor mewn perthynas â chaniatáu/cymeradwyo, gwrthod, dileu/tynnu'n ôl, canslo neu wharadd dros dro, trwyeddau.