Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Trwyddedu 2003.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Trwyddedu 2003

Caiff pwerau i arfer unrhyw swyddogaethau trwyddedu o dan Ran 2 Deddf Trwyeddu 2003 eu dirprwyo i Is-bwyllgorau sy'n cynnwys unrhyw dri Aelod o'r Pwyllgor Trwyddedu.