Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a Materion Cyfansoddiadol.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a Materion Cyfansoddiadol

Mae’r Pwyllgor Ymgynghorol a Llywodraethu Corfforaethol wedi cael ei benodi i adolygu a diweddaru Cyfansoddiad y Cyngor yn gyson, yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol 2000.  Fel y cytunwyd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gafodd ei gynnal ar 20 Mai, 2015, caiff penodiad Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor yma ei ddyrannu i'r Llywydd a'r Dirprwy Llywydd yn y drefn honno