Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Penodiadau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Penodiadau

Mae'r Pwyllgor Penodiadau yn argymell i'r Cyngor pwy i'w benodi yn Bennaeth y Gwasanaethau Taledig, ac yn Brif Swyddogion, ac ame'n penodi Cyfarwyddwyr yr Uwchadrannau.