Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Apeliadau / Apeliadau'r Gweithwyr / Apeliadau'r Prif Swyddogion.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Apeliadau / Apeliadau'r Gweithwyr / Apeliadau'r Prif Swyddogion

Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor Apeliadau / Apeliadau'r Gweithwyr / Apeliadau'r Prif Swyddogion:

·        Gwrando ar apeliadau cwynion, disgyblu, gallu/dawn, dileu/colli swydd, apeliadau diswyddo eraill - a phenderfynu arnyn nhw.

·        Gwrando ar apeliadau cwynion, disgyblu, gallu/dawn, dileu/colli swydd, apeliadau diswyddo eraill - a phenderyfnu arnyn nhw yn ôl gweithdrefnau'r Cyngor ynghylch gweithwyr sydd wedi'u cyflogi ar delerau ac amodau cyflogaeth y Cydbwyllgor Trafod a Negodi.

·        Yn ogystal â hyn, fe fydd e'n gwrando ar unrhyw apêl arall yn erbyn penderfyniad y mae'r Cyngor wedi'i wneud neu sydd wedi'i wneud ar ei ran.