Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg.

Gwybodaeth ynghylch Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg

Sefydlwyd Gr?p Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg i sicrhau dull awdurdod eang o weithredu wrth ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.