Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Cynllunio a Datblygu.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Cynllunio a Datblygu

Fe fydd y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu yn cwrdd yn rheolaidd i benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio ac i drafod materion sy'n ymwneud â chadw coed, gwrychoedd, a gorfodi materion cynllunio