Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant

Bydd Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant yn gyfrifol am graffu ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus ar draws ystod o wasanaethau'r Cyngor.  Bydd yn ystyried y meysydd sydd yn cyfrannu at ffyniant a materion diogelwch cymunedol hefyd, ac felly yn Bwyllgor dynodedig y Cyngor ar faterion Trosedd ac Anrhefn (o dan Adrannau 19 a 20 o Ddeddf Heddlu a Chyfiawnder 2006).