Agenda

Lleoliad: Council Chamber, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Park, Tonypandy, CF40 2XX

Cyswllt: Ms J Nicholls - Principle Democratic Services Officer  01443 424098

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datgan Buddiant

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Aelodau, yn unol â gofynion y Cod Ymddygiad.

 

Noder:

 

1.    Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.   Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, mae rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael

2.

Cofnodion pdf icon PDF 63 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant a gafodd ei gynnal ar 16 Ionawr 2020.

3.

Dolenni Ymgynghori

Gwybodaeth mewn perthynas ag ymgynghoriadau perthnasol i'w hystyried gan y Pwyllgor.

 

4.

Grwp Parcio De Cymru - Diweddariad pdf icon PDF 246 KB

Pwrpas yr adroddiad hwn yw rhoi diweddariad am waith Gr?p Parcio De Cymru (SWPG) i Aelodau'r Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant.

5.

Deall Cyllideb Y Cyngor

Cyflwyno cynllun ariannol tymor canolig y Cyngor i'r Aelodau (er mwyn iddyn nhw ei ystyried yn y dyfodol).

6.

Busnes Brys

To consider any items, which the Chairman, by reason of special circumstances, is of the opinion should be considered at the meeting as a matter of urgency.

 

7.

Deall Cyllideb Y Cyngor

Adlewyrchu ar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen.